De første veldedige organisasjonene som fantes var i all hovedsak basert rundt religion. Det var kirker som etablerte ulike former for å hjelpe de som trengte hjelp, som de fattige, de syke og de sultende. Da kirken og staten var i stor grad knyttet til hverandre, så kan man si at det også var statsdrevet. Det var ikke før i opplysningstiden man fikk mer ideelle organisasjoner, som var uavhengige og som jobbet likt vi ser det i dag. Det finnes dog visse veldedigheter som har eksistert i nesten 1000 år, men igjen, det har mer med religion å gjøre enn noe annet.

Amnesty

Amnesty International må vel være den aller mest kjente organisasjonen i verden, når det kommer til veldedighet og for å være forkjemper for menneskers rettigheter. Det er ikke en veldig gammel organisasjon, da den ble etablert i 1961, men de har veldig lang og stor erfaring i dette. Organisasjonen ble etablert av Peter Benenson, som var advokat, da han leste om to portugisere som ble dømt til fengsel i 7 år for å skåle for frihet. Det var på tiden da Portugal var under et diktatorisk styre og det var noe som inspirerte Benenson til å forsøke å gjøre noe, å hjelpe. Amnesty er i og for seg en organisasjon som i størst grad kjemper mot brudd på mennesklige rettigheter, men de gjør det uten å ha fortjeneste og de hjelper folk i nød. Så vi føler defintivt at de kan bli definert som en veledig organisasjon.

Det at man blir inspirert til å prøve å hjelpe etter å ha lest om noe urettferdig som har skjedd et sted i verden er en kanskje ikke veldig uvanlig, men det er langt i fra alle som blir beveget såpass at de faktisk gjør noe. Dette er en organisasjon som har vunnet Nobels Fredspris i 1977 og som har over 7 millioner medlemmer. Om ikke det sier noe om deres størrelse og påvirkning, så er det lite annet som kan. De er nesten overalt, og du kan finne kontor i utrolig mange land.

Bill Gates

Den klart største veldedige organisasjonen i verden er Bill & Melinda Gates Foundation. Det er rett og slett ingen konkurranse og man vet jo hvor de har fått pengene sine fra. Bill Gates var han som lagde Microsoft, og med tanke på den gedigne suksessen det var, så er det kanskje ikke så overraskende å vite at de har over 50 milliarder dollar i verdier. Det er 500 milliarder kroner nesten det, så den jobben de kan gjøre er utrolig. Og det er den også, helt fra den ble etablert i 2000, så det er en ganske ny organisasjon sånn sett. Det den i all hovedsak forsøker å gjøre er å kjempe mot fattigdom og forbedre helseomsorgen i hele verden, noe som ikke er snaut bare det.

Det at organisasjonen også inkluderer mennesker som artisten Bono fra U2 og Warren Buffett gir den enda mer tyngde og innflytelse. I tillegg så er jo all den oppmerksomheten som de får viktig, både for jobben de gjør, men også som en slags kontrollør for at det de gjør er riktig og at ingenting galt blir gjort. Bill Gates er jo heller ikke veldig involvert med hva Microsoft gjør, da hans jobb og tid er mer dedikert til denne veledige organisasjonen. Han har kanskje sett nytten av å bruke intellektet han har på andre, kanskje viktigere ting. Utfordringen er jo stor, da man ikke har universal helseomsorg i USA en gang. Så slike ting tar tid, men med tanke på den formuen de har å jobbe med, så har de også en fordel!